Menu Sluiten

Uitgangspunten

De uitgangspunten van Victoria Vitae

Mijn werkwijze/aanpak kunt u elders lezen. Hier leg ik in het kort uit wat mijn uitgangspunten van handelen zijn. Het is onmogelijk om u alles te laten zien van mijn manier van werken, maar ik reken erop, dat onderstaande uitgangspunten u genoeg helderheid verschaffen.

Vertrouwen

Dit is een basisprincipe. Zonder vertrouwen in elkaar is een traject gedoemd te mislukken.

Respect

Dit is eveneens een basisprincipe. Mensen met respect behandelen betekent hen in hun waarde laten, afspraken nakomen, te allen tijde opbouwend bezig zijn en achter de beslissingen van mensen staan in de wetenschap dat mensen zelf het beste in staat zijn om de juiste beslissingen voor zichzelf te nemen.

Privacy

Uw persoonlijk leven is geheel en al uw aangelegenheid. U hebt het recht daar met wie dan ook over te praten. Dat geldt niet voor mij. Ik heb zwijgplicht en zal alleen met een derde over uw situatie praten als u mij daartoe verzoekt. Meer info? Klik hier voor het privacy reglement van Victoria Vitae.

Ontspanning

Mensen in coaching trajecten hebben veelal te kampen met stressklachten. De enige oplossing is dan ontspanning. Dit vormt dus een belangrijk onderdeel in mijn werkwijze.

Niet oordelen, maar accepteren

Mensen met problemen veroordelen zichzelf vaak. Ik oordeel niet, maar neem de dingen, zoals ze zijn. De situatie, zoals ik die aantref, is uitgangspunt en van daaruit werken we aan verbeteringen. Niet meer en niet minder.

Gastvrijheid

Mensen dienen zich thuis te voelen. Voor mij betekent dit op tijd zijn, de koffie of thee klaar, een prettige, warme omgeving waar het gesprek plaats vindt, etc. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar ga eens bij een specialist op spreekuur.

Bij u thuis en/of op locatie

Ik kom naar u toe. Bij u thuis, of we spreken af op locatie. Tenzij u dit niet waardeert. Dan bent u uiteraard ook van harte welkom in Waspik.

Niets moet, alles mag

Het is ongelooflijk wat mensen tegenwoordig moeten van zichzelf en/of van hun omgeving. MOETEN ondermijnt echter elke vorm van creativiteit en vrijheid. Ik stimuleer u om het woord moeten te schrappen uit uw woordenboek. In plaats van moeten gaat u dingen willen en keuzes maken. Hierdoor gaat u bewust ergens voor en komt u in beweging.

Humor

Hoe groot de problemen ook zijn, het heeft geen nut om erin te verdrinken. Humor helpt altijd om de druk van de ketel te halen. U kunt beter lachen dan huilen om uw situatie. Een stukje zelfspot kan heel helend werken op zijn tijd.

Vriendelijkheid

De meeste mensen zijn hard in hun oordeel over zichzelf. Ik ga daar niet in mee. Ik spoor u aan om vriendelijk te zijn voor uzelf. Dat levert uiteindelijk veel meer op.

Maatje

Mensen zien me vaak als een soort maatje. Ik wandel een tijdje mee op uw levenspad. Ik steun en stimuleer waar ik kan. Het is uw pad en uw leven en ik help u om zelfgekozen doelen te bereiken. ik doe dat op een vriendelijke/vriendschappelijke manier.

Spiegelen

Het is niet altijd leuk, maar soms hebt u een spiegel nodig. Om eens goed naar uzelf te kijken. Ik zal u die spiegel voorhouden als dat nodig is. Uiteraard wel op een vriendelijke/speelse manier.

Spiritualiteit

Ik ga dit aspect niet uit de weg. In tegendeel. Spiritualiteit vormt voor veel mensen een soort inspiratiebron. Ieder vanuit eigen inzichten. Ook voor mij is het een bron van inspiratie en ik bespreek dit graag met u.

Intuitief werken

Ik werk intuitief. Ik heb mijn aanpak beschreven, maar geen enkel proces verloopt rechtlijnig. Ik ga in op datgene, dat op dat moment het meest van belang is. Ik doe dat vanuit het besef, dat uiteindelijk toch alle zaken aan bod komen. Ik laat me m.a.w. veelal leiden door mijn intuitie.

Persoonlijke coaching
Hulp op allerlei gebieden
Eerlijk en betrouwbaar
Praktijk bij u in de regio