Menu Sluiten

Werkwijze / aanpak

Informatie over onze werkwijze / aanpak

Ik beschrijf hier in het kort mijn aanpak. Zo krijgt u een indruk van mijn manier van werken. Ik kom graag vrijblijvend langs om mijn werkwijze toe te lichten. Victoria Vitae vraagt geen vergoeding voor een intake. Dat is een gratis service.

  Intake aanvragen

Intake

Ik neem ruimschoots de tijd om de problematiek in grote lijnen helder te krijgen en mijn aanpak toe te lichten. Als het klikt, worden er afspraken gemaakt over het te volgen traject. Daarna volgt de start.

Traject

De meeste mensen, die voor persoonlijke coaching kiezen, hebben te maken met meerdere probleem- of aandachtsgebieden. Dit maakt dat de aanpak daar ook op gericht is.

Situatieschets

In de eerste fase worden de diverse aandachtsgebieden uiteengerafeld en wordt al doende helderheid verkregen in de ontstane situatie. In feite wordt de puzzel opnieuw gelegd en dit biedt inzicht en overzicht voor u. In 3 tot 4 gesprekken is deze puzzel gelegd. Ik schrijf dan een Situatieschets, een stukje tekst, waarin de zaken, die besproken zijn, is vastgelegd. Ik zie dit als een soort denkbeeldige foto van u. Een momentopname. Dit heeft natuurlijk alleen zin als we daarna ook gaan bezien waar u naartoe wilt groeien.

In de tweede fase formuleren we uw wensen op de diverse gebieden. We gaan uitzoeken wat u nu werkelijk wilt in uw leven. Geen bescheidenheid, maar de fantasie de vrije loop laten. Dat is de bedoeling.

Eigenlijk al vanaf het begin, maar zeker in deze fase, wordt gewerkt aan verandering. Iedereen heeft ingeslepen patronen en daar zitten patronen tussen, die belemmerend kunnen werken voor uw wensen.

Die patronen zoeken we op en samen zorgen we voor positieve verandering.

De derde fase staat volledig in het teken van het pad tussen de ontstane situatie en de gewenste situatie. Alle registers gaan open om doelen te bereiken. Doordat u diep van binnen heeft gekozen voor datgene, wat u werkelijk inspireert, komt hier de energie vrij, die nodig is om door te zetten.

De vierde fase is de afronding. Ik heb een tijdje (meestal 3 tot 6 maanden) met u opgetrokken, u heeft doelen bereikt en we kijken terug op het traject. Indien gewenst volgen nog enkele afspraken om het proces nog even te volgen.

Meestal kunnen we afronden en gaat u door op de ingeslagen wegen.

Persoonlijke coaching
Hulp op allerlei gebieden
Eerlijk en betrouwbaar
Praktijk bij u in de regio